Gull

Kristine Lillevik

Bagatelle. Hellstrøms siste måltid

Klikk for å se bildet "Bagatelle" i full størrelse

Av
Eyvind Hellstrøm

Forlag
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)

Design
Kristine Lillevik

Foto
Trygve Indrelid med flere

Illustrasjon
Flere
 

Repro
RenessanseMedia AS

Trykk
Scangraphic, Danmark

Juryens kommentar

Et gjennomarbeidet og smakfullt praktverk, med høy kvalitet på foto, typografi og trykk. Fotografiene har alle kvaliteter som forventes i en påkostet kokebok, men er også utradisjonelle og viser menneskelige sider som skaper et troverdig og personlig bilde av Eyvind Hellstrøm.