Årets vakreste Bok


Til utmerkelsen Årets vakreste Bok gjennomgår bøkene en totalvurdering på tvers av alle kategoriene, og krever ingen egen innsendelse. Juryen legger vekt på helheten og i totalvurdering vurderes følgende: estetiske krav, funksjonalitet, strukturering, design, illustrasjon, billedspråk, valg av papir og innbinding. Alle innsendte bidrag til konkurransen er med i konkurransen om utmerkelsen Årets vakreste Bok. Kun ett arbeid skal premieres. Til Årets vakreste Bok suppleres juryen med én representant for hver av følgende institusjoner: Nasjonalbiblioteket, Den norske Forleggerforening og Tegnerforbundet.

Årets vakreste Bok 2011:

Fluxus Collection #

Oppdragsgiver og forlag: Henie Onstad Kunstsenter
Foto: Øystein Thorvaldsen
Design: Anders Hofgaard, Vladimir Llovet, Serge Rompza og Lisa Pepita Weiss, NODE Berlin Oslo
Repro: Dietschke & Gebhardt
Trykk: Balto Print, Litauen

Juryens kommentar:
Årets vakreste Bok utmerker seg ved å vise særdeles mesterlig og ryddig sammensetting av et veldig omfattende og kompleks materiell. Typografi og design refererer til bokas kunstneriske og tematiske innhold uten å herme dens formspråk eller gjøre en formmessig pastisj. Formgivingen er et resultat av grundig analyse av innholdet og stor sans for estetikk. Boka som objekt er gjennom- ført med høy kvalitet i utførelse og riktige produksjonsmessige valg. Det er lagt mye omtanke i denne enkle katalogen.