Gull

Øyvind Torseter

Gravenstein

Klikk for å se bildet "Gravenstein Copy" i full størrelse

Av
Øyvind Torseter

Forlag
Cappelen Damm AS

Illustrasjon
Øyvind Torseter
 

Design
Øyvind Torseter

Repro
RenessanseMedia

Trykk
Livonia Print SIA, Latvia

Juryens kommentar

Liten bok. Stor forteller. Gul. Gull