Årets best tilrettelagte Bok


Årets best tilrettelagte Bok kåres blant fjorårets utgivelser i alle sjangre innen tilrettelagte bøker. Design og illustrativt uttrykk må gjøre boken best mulig tilgjengelig og bidra vesentlig til at boken når fram til sine lesere. Boken kan være tilrettelagt for én eller flere definerte målgrupper.

Årets best tilrettelagte Bok 2010:

Rett Øst #

av Kari Løvaas og Wera Sæther
Forlag: Wigestrand Forlag AS
Foto: Wera Sæther
Design: Kari Løvaas
Trykk: Bryne Stavanger Offset

Juryens kommentar:
Vinnaren er ei bok som med ein rolig rytme tar seg den tida ho treng.  Boka er open for menneske med utviklingshemming – utan at det på noko vis ekskluderer vande lesarar av både fotobøker og poesibøker. Kvar for seg gir både tekst og fotografi gode leseopplevingar. Samtidig er tekst og bilete sett saman slik at dei forløysar og gir kvarandre  ytterlegare tilleggskvalitetar som ein sjeldan ser i denne typen bøker. Grundig produksjon syner seg i alt frå repro og utforming til papirkvalitet. Dette er ei gjennomtenkt bok og eit fint stykke arbeid i alle ledd.