Årets vakreste Bok


Årets vakreste Bok har ingen egen innsendelse, men velges ut etter en totalvurdering og på tvers av alle innsendte bøker i alle kategorier. Juryen gjør en vurdering i forhold til estetikk, funksjonalitet, struktur, design, illustrasjon, billedspråk, valg av papir og innbinding. Denne totalvurderingen sees i forhold til målgruppen.

Årets vakreste Bok 2010:

SANDAKER VGS, Portrait of a Norwegian High School #

av Line Bøhmer Løkken
Forlag: Onestar Press - Fälth & Hässler
Foto: Line Bøhmer Løkken 
Design: Line Bøhmer Løkken
Papir:  Multi Art Matt 150 g
Skrift: Century Gothic, Gotham, Adobe Carlson Pro
Trykk: Fälth & Hässler, Sverige

Juyens kommentar:
”Sandaker VGS” er katalogen til et fotokunstprosjekt som profilerer noe lokalt, men samtidig peker på noe allment.Boken er et portrett av en skole med dens kultur og arkitektur. Bildene formidler menneskelig varme, med en undertone av motgang. Fotografiene av husene, de enkelte rommene på skolen, og menneskene som ferdes der er sterke. Dette prosjektet fungerer som en dokumentasjon av en institusjon som snart ikke lenger fins. Skolen har en veldig sammensatt elevmasse bestående av studieforberedende elever, elever som lærer yrkesfag og elever som er hørselshemmet. Bildene viser dette mangfoldet og gjør det interessant. Materialet i omslaget gir assosiasjon til hvordan karakterbøker var innbundet tidligere og forsatsen har et ornament lik det skolen har på sine konvolutter. Papirvalg og trykkvalitet er av ypperste klasse.