Sølv

Gry Moursund

Bukkene Bruse på Badeland

Klikk for å se bildet "2010 Bukkene Bruse" i full størrelse

Av
Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund

Forlag
Cappelen Damm AS

Illustrasjon
Gry Moursund

Design
Gry Moursund

Repro
Narayana Press, Danmark

Trykk
Livonia Print SIA, Latvia

Juryens kommentar

Vi kan formelig høre hylene og ekkoene i badehallen. Gry Moursund tegner med en umiddelbar naivitet. Dette er kaos med en plan. Det å lese boken er som å navigere gjennom et mylder i sinnssykt tempo. Rå humor. Piff paff.