Ebøker får stadig bedre fotfeste på det Norske markedet, og spesialprisen Årets vakreste Ebok deles i år ut for andre gang under Årets vakreste Bøker 2015.

Av Dorthe Smeby

Årets vakreste Bøker har røtter helt tilbake i 1933, da boktrykker Arthur Nelson initierte konkurransen av lidenskap for eget yrke og godt håndverk under navnet ’De 10 vakreste bøker’. I dag er formålet med konkurransen å fremme god design og formgiving, og hedre den visuelle delen av bokbransjen. Visjonen er å skape oppmerksomhet rundt alle ledd av en bokproduksjon, og de innsendte bidragene blir vurdert av en fagjury som premier bøkene innen forskjellige klasser. Blant de ulike kategoriene finner vi blant annet skjønnlitteratur, faglitteratur og bokomslag, og i tillegg vil én bok motta prisen som Årets vakreste bok. For alle vinnerne legges vekt på både produksjon, typografi, illustrasjon, foto og trykktekniske løsninger, så vel som konsept, idé og materialbruk.

Når Årets vakreste Ebok skal kåres er målsettingen å inspirere til utnyttelse av formgivningspotensialet som ligger i den digitale plattformen, og å få bransjen til å engasjere seg i digitale utgivelser på høyde med trykkede utgaver. Kriteriene for valg av Årets vakreste Ebok ligger tett opp mot kriteriene som gjelder for resten av konkurransen, selvfølgelig uten krav til papirkvalitet og tredimensjonale kvaliteter. Det er også verdt å merke seg at ebok-prisen er en spesialpris, som deles ut dersom juryen finner en verdig vinner.

Ebok som medium
En ebok defineres som en bok overført til et digitalt format, og leses på lesebrett, pc eller mobiltelefon. Fordelene er mange; med ebøker kan du frakte med deg store mengder lesestoff uten at det veier en eneste kilo, du kan justere skriftstørrelse etter behov, og tilgangen er enkel da du hverken trenger gå i bokhandelen eller postkassa for å få tak i en.

Kristin Jobraaten startet ebokforlaget Ena sommeren 2014, som fokuserer på digitale utgivelser for lesere fra ett til tolv år innen alle sjangre. Jobraaten har 20 års erfaring innen barnebokforleggeriet, og har tidligere vært leder i Cappelen Damm barn og ungdom. Hun mener etterspørselen etter godt, norskprodusert innhold for barn i digital form er større enn dagens tilbud, og tror det på sikt kan bli større rom for nytenkning og kreativitet i digital form enn på papir.

- Vi er kommet overraskende kort når det gjelder de digitale barnebøkene - går du inn på ark.no´s tilbud over ebøker for barn, null til to år, så finner du ingen titler!, sier hun.

- I kategori 3-5 år ligger det 16 produkter, og situasjonen er den samme i de andre nettbokhandlene. Slik jeg oppfatter det, er det foreløpig ingen som har bygget bærekraftige forretningsmodeller tilpasset digitale barnebøker. Først når det skjer, blir det fart i dette markedet. Flere aktører er i gang, og det blir spennende å se hvem som lykkes.

Jobraaten synes initiativet med ebok som spesialpris under Årets vakreste Bøker er strålende, og et fantastisk tiltak for å stimulere til kreativ nyskapning innenfor genren.

- Jeg ønsker meg også muligheten for illustratører, forfattere og forlag til å kunne søke støtte fra Kulturrådet til nyskapning når det gjelder digitale bokutgivelser og digital historiefortelling. Ebøker er nylig inkludert i innkjøpsordningen, men en bok kan dessverre ikke bli innkjøpt av Kulturrådet uten at den først er publisert i papirutgave, legger hun til.

En plattform i vekst
Ebok.no ble lansert oktober 2013, og tilbyr alle norske bøker digitalt. De har i tillegg rundt 500 000 engelske ebøker, og er tilgjengelig på de fleste plattformer som web, iPad, iPhone, Android og Kindle. Daglig leder Elizabeth Sellevold sitter i juryen når Arets vakreste Ebok 2015 skal kåres, og forteller at ebok.no ble startet av en lidenskap for både bøker og teknologi med et ønske om å bidra til at flere nordmenn får gode leseopplevelser også digitalt.

- Ebøker er i vekst i Norge, og i følge Leserundersøkelsen 2014 oppgir ti prosent av den norske befolkning at de har kjøpt en ebok i året som gikk, forteller hun.

- En stor andel av dette er engelske ebøker, men det norske sortimentet vokser hver dag. Innenfor barneboksjangeren skjer det også mye spennende, særlig med berikede bøker med bevegelse og lyd. Og i løpet av 2015 regner jeg med at vi vil se lanseringen av et nytt format som vil gi helt nye muligheter for både lyd og bilde.

I følge Sellevold foregår det per dags dato mye bra pionerarbeid i forlagene når det kommer til å utgi digitale bøker hvor man kan utnytte det digitale mediets egenart. Hun er derfor enig med Jobraaten i at en egen pris under Årets vakreste Bøker er en fin måte å utvikle, synliggjøre og ikke minst fremme kvaliteten innen feltet.

- Jeg gleder meg til å se bidragene, og håper å finne ebøker som utnytter de digitale mulighetene på en kreativ og god måte!


Påmeldingsfristen for Årets vakreste Bøker er 20. januar.