Gull

Aslak Gurholt, Yokoland

Wunderkammer (27 kataloger)

Forlag
Flamme Forlag

Grafisk design
Aslak Gurholt / Yokoland

Forfatter
Nils Chr. Moe-Repstad 

 

Redaktør
Bendik Wold og  Geir Nummedal / Flamme Forlag

Trykk
Livonia Print Sia, Latvia

Papir
Geltex (omslag), Munken Premium Cream

Skrift
Theinhardt, Mercury

Innbinding
Livonia Print Sia, Latvia

Juryens kommentar
En overraskende bok i all sin enkelhet. De innholdsmessige utfordringene, med forhåndsdefinerte linjeskift, brukes aktivt i alle de formmessige valgene som er tatt. Teksten styrer formatet på boken, og konseptet underbygges ytterligere av at det er valgt et tynt papir på innholdet. På tross av mange sider og få visuelle virkemidler, oppleves boken funksjonell og oversiktlig.

Sølv

Aslak Gurholt, Yokoland

Nylig historikk

Forlag
Flamme Forlag

Grafisk design
Aslak Gurholt / Yokoland

Forfatter
Audun Mortensen

Redaktør
Bendik Wold og Geir Nummedal / Flamme Forlag

Trykk
Livonia Print Sia, Latvia

Papir
Geltex (omslag), Munken Premium Cream

Skrift
Mercury, Akzidenz Grotesk

Innbinding
Livonia Print Sia, Latvia

Juryens kommentar
Et tydelig visuelt konsept som kommuniseres ved hjelp av subtile virkemidler. Referansen til Instagram synliggjøres på omslaget gjennom en gjenkjennelig fargegradering fra bildedelingstjenestens visuelle profil. Man har klart å unngå klisjeer, stolt på ideen og unngått å falle for det overforklarende. Oppmerksomhetsbehovet som ligger til grunn for å poste på sosiale medier tydeliggjøres gjennom bruken av en utradisjonelt stor tekststørrelse. Dette bidrar også til å gi boken et unikt og gjennomført visuelt uttrykk.

Diplom

Aslak Gurholt, Yokoland

Vannfall

Forlag
Flamme Forlag

Grafisk design
Aslak Gurholt / Yokoland

Illustrasjon
Aslak Gurholt / Yokoland

 

Forfatter
Atle Håland

Redaktør
Nils-Øivind Haagensen og Geir Nummedal / Flamme Forlag

Trykk
Livonia Print Sia, Latvia
 

Papir
Geltex (omslag), Munken Premium Cream

Skrift
Akzidenz Grotesk, Mercury

Innbinding
Livonia Print Sia, Latvia

Juryens kommentar
Tittelen på boken er likestilt med navnet på forfatteren, noe som på enkelt vis kommuniserer at dette er en personlig skildring. De enkle illustrasjonene underbygger det personlige aspektet og synliggjør deler av bokens handling. En uvanlig, men harmonisk fargepalett. Trykk og materialvalg er passende og av høy kvalitet.

GrafillRosenkrantz gate 21, 0160 Oslo22 12 82 00grafill@grafill.no

Abonner på nyhetsbrev