Gull

Rune Døli, Modest og Daniel Bjugård

Kunst i kamp / Art in Battle

Forlag
KODE Bergen

Grafisk design
Rune Døli / Modest og Daniel Bjugård

Redaktør
Frode Sandvik / KODE Bergen og Erik Tonning / Universitetet i Bergen

Andre bidragsytere
Flere

Trykk
Göteborgstryckeriet

Papir
Munken Print Cream (1,8) 115 g,
Munken Polar 130 g, Curious Matter 385 g

Skrift
Lyon Text, Lyon Display og Akkurat Mono

Juryens kommentar
Dette er en sjeldent vakker og gjennomført bok. Kassetten tydeliggjør tematikken, vekker nysgjerrighet gjennom sin åpenbare referanse til nazismen og oppleves ikke som en påtatt effekt, slik denne form for løsninger har en tendens til å gjøre. Boken har et uventet, men samtidig så riktig, format. Kunstverkene som presenteres er også fremstilt på en noe uventet måte, hvor utgangspunktet har vært deres montering på utstillingen. Også dette fungerer uventet godt, og helheten blir en annerledes, men nydelig balansert bok. Boken veksler mellom det brutale, som anslaget med utfallende dokumentasjonsbilder, til det sobre og forsiktige. Slik bygges det opp et narrativ, hvor veksling mellom stemninger opprettholder leserens oppmerk-somhet fra perm til perm. Denne boken er også usedvanlig godt produsert, og ingen detaljer er overlatt til tilfeldighetene. Et fantastisk stykke arbeid, og en bok enhver bokhylle med selvrespekt bør inneholde.

Sølv

Aslak Gurholt Rønsen og Martin Asbjørnsen, Yokoland

Pop Etc.

Forlag
Orfeus / Henie Onstad Kunstsenter

Grafisk design
Aslak Gurholt Rønsen og Martin Asbjørnsen / Yokoland

Foto
Øystein Thorvaldsen

Bildebehandler
Aslak Gurholt Rønsen og Martin Asbjørnsen / Yokoland

Redaktør
Lars Mørch Finborud / Henie Onstad Kunstsenter og
Thomas Flor

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Pure, Arctic Gloss

Skrift
Egyptienne Compressed Bold Condensed, Maria, Akkurat

Juryens kommentar
En fargesprakende bok med pop-art som ut-gangspunkt, hvor man på mesterlig vis har unngått de åpenbare klisjefylte fallgruver denne tematikken innbyr til, og endt opp med en balansert og vakker publikasjon. Valg av typografi, og vekslingen mellom ulike papirkvaliteter, setter kunstverkene i fokus. Layouten er tilrettelagt for en fin veksling mellom dokumentasjonsbilder og kunstverk, noe som opprettholder interessen og skaper variasjon gjennom hele boken. Det balanseres elegant mellom det lekne og det strenge, og totalopplevelsen vitner om en historieforståelse og håndverkspresisjon utover det forventede.

Diplom

João Doria

Mother Tongue

Forlag
TrAP

Grafisk design
João Doria

Typedesign
João Doria

Redaktør
Frida Karina Rusnak / Transnational Arts Production

Forfatter
Brynjar Bjerkem / Transnational Arts Production og
Malin Barth / Stiftelsen 3,14

Trykk
Narayana Press

Papir
Munken Pure Rough 100 g

Skrift
Iness-Roman / João Doria

Juryens kommentar
Det er sjelden man opplever en bok med like stor grad av egenart og karakter. Her er det mange nivåer av håndverksmessig presisjon, fra typografiske detaljer til originale produksjonsmessige løsninger. Man oppdager stadig nye detaljer, som kombinert med taktile kvaliteter, gjør at man ender opp med å snu og vende på dette fascinerende objektet. Det tospråklige aspektet ligger til grunn for mange av valgene som er gjort og bidrar til en tydelig rød tråd gjennom publikasjonen. Sjeldent vakker, og gjen-nomført, bok.

Diplom

Aslak Gurholt Rønsen, Yokoland

240 Landscapes

Forlag
Journal

Grafisk design
Aslak Gurholt Rønsen / Yokoland

Foto
Helge Skodvin

Forfatter
Bjørn Hatterud

Redaktør
Gösta Flemming / Journal

Trykk
Narayana Press, Danmark

Papir
Arctic Matt, Munken Pure, Geltex

Skrift
Circular

Juryens kommentar
Vi smiler fra første sekund. En deilig, ukomplisert og fantastisk bok. Hvem hadde trodd at en Volvo kunne skape slik entusiasme? Fraværet av fiffige design-løsninger og forstyrrende elementer er en lettelse. Bildene får god plass og har blitt tildelt et perfekt format, og boken er utført med en gjennomført trykk-kvalitet. At man har valgt å lage fire forskjellige omslag til boken, hvor hvert omslag representerer en av de originale Volvo 240-fargene, underbygger den underfundige og herlige humoren. En bok med få, men velfunderte og passende detaljer. At all teksten er plassert bakerst i boka, på et format tilpasset en Volvo-manual, er nok en sjarmerende og fin detalj. Her blir man sittende med et flir om munnen fra start til slutt. Herlig.

Diplom

Nina Strand

Dr. Strand

Forlag
Journal forlag

Foto
Nina Strand

Layout og redigering
Nina Strand

Redaktør
Gøsta Flemming / Journal

Trykk
Narayana

Papir
Munken Pure 120 g

Juryens kommentar
Vi kan vanskelig se for oss denne boken løst på en annen måte. Innholdet gjenspeiles gjennom valg av format, material og layout. Det ukonvensjonelle formatet føles ikke påtatt, men helt riktig, og at alt er litt smått gjør i dette tilfellet alt litt større. En intim og personlig bok.

GrafillRosenkrantz gate 21, 0160 Oslo22 12 82 00grafill@grafill.no

Abonner på nyhetsbrev