Diplom

João Doria

Mother Tongue

Klikk for å se bildet "Mother Tongue" i full størrelse

Forlag
TrAP

Grafisk design
João Doria

Typedesign
João Doria

Redaktør
Frida Karina Rusnak / Transnational Arts Production

Forfatter
Brynjar Bjerkem / Transnational Arts Production og
Malin Barth / Stiftelsen 3,14

Trykk
Narayana Press

Papir
Munken Pure Rough 100 g

Skrift
Iness-Roman / João Doria

Juryens kommentar

Det er sjelden man opplever en bok med like stor grad av egenart og karakter. Her er det mange nivåer av håndverksmessig presisjon, fra typografiske detaljer til originale produksjonsmessige løsninger. Man oppdager stadig nye detaljer, som kombinert med taktile kvaliteter, gjør at man ender opp med å snu og vende på dette fascinerende objektet. Det tospråklige aspektet ligger til grunn for mange av valgene som er gjort og bidrar til en tydelig rød tråd gjennom publikasjonen. Sjeldent vakker, og gjen-nomført, bok.