Sølv

Aslak Gurholt Rønsen og Martin Asbjørnsen, Yokoland

Pop Etc.

Klikk for å se bildet "Pop Etc" i full størrelse

Forlag
Orfeus / Henie Onstad Kunstsenter

Grafisk design
Aslak Gurholt Rønsen og Martin Asbjørnsen / Yokoland

Foto
Øystein Thorvaldsen

Bildebehandler
Aslak Gurholt Rønsen og Martin Asbjørnsen / Yokoland

Redaktør
Lars Mørch Finborud / Henie Onstad Kunstsenter og
Thomas Flor

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Pure, Arctic Gloss

Skrift
Egyptienne Compressed Bold Condensed, Maria, Akkurat

Juryens kommentar

En fargesprakende bok med pop-art som ut-gangspunkt, hvor man på mesterlig vis har unngått de åpenbare klisjefylte fallgruver denne tematikken innbyr til, og endt opp med en balansert og vakker publikasjon. Valg av typografi, og vekslingen mellom ulike papirkvaliteter, setter kunstverkene i fokus. Layouten er tilrettelagt for en fin veksling mellom dokumentasjonsbilder og kunstverk, noe som opprettholder interessen og skaper variasjon gjennom hele boken. Det balanseres elegant mellom det lekne og det strenge, og totalopplevelsen vitner om en historieforståelse og håndverkspresisjon utover det forventede.