Diplom

Nina Strand

Dr. Strand

Klikk for å se bildet "Dr Strand" i full størrelse

Forlag
Journal forlag

Foto
Nina Strand

Layout og redigering
Nina Strand

Redaktør
Gøsta Flemming / Journal

Trykk
Narayana

Papir
Munken Pure 120 g

Juryens kommentar

Vi kan vanskelig se for oss denne boken løst på en annen måte. Innholdet gjenspeiles gjennom valg av format, material og layout. Det ukonvensjonelle formatet føles ikke påtatt, men helt riktig, og at alt er litt smått gjør i dette tilfellet alt litt større. En intim og personlig bok.