Gull

Rune Døli, Modest og Daniel Bjugård

Kunst i kamp / Art in Battle

Klikk for å se bildet "Kunst I Kamp81843" i full størrelse

Forlag
KODE Bergen

Grafisk design
Rune Døli / Modest og Daniel Bjugård

Redaktør
Frode Sandvik / KODE Bergen og Erik Tonning / Universitetet i Bergen

Andre bidragsytere
Flere

Trykk
Göteborgstryckeriet

Papir
Munken Print Cream (1,8) 115 g,
Munken Polar 130 g, Curious Matter 385 g

Skrift
Lyon Text, Lyon Display og Akkurat Mono

Juryens kommentar

Dette er en sjeldent vakker og gjennomført bok. Kassetten tydeliggjør tematikken, vekker nysgjerrighet gjennom sin åpenbare referanse til nazismen og oppleves ikke som en påtatt effekt, slik denne form for løsninger har en tendens til å gjøre. Boken har et uventet, men samtidig så riktig, format. Kunstverkene som presenteres er også fremstilt på en noe uventet måte, hvor utgangspunktet har vært deres montering på utstillingen. Også dette fungerer uventet godt, og helheten blir en annerledes, men nydelig balansert bok. Boken veksler mellom det brutale, som anslaget med utfallende dokumentasjonsbilder, til det sobre og forsiktige. Slik bygges det opp et narrativ, hvor veksling mellom stemninger opprettholder leserens oppmerk-somhet fra perm til perm. Denne boken er også usedvanlig godt produsert, og ingen detaljer er overlatt til tilfeldighetene. Et fantastisk stykke arbeid, og en bok enhver bokhylle med selvrespekt bør inneholde.