Gull

Johan Harstad

Max, Mischa & Tetoffensiven

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Grafisk design
Johan Harstad

Forfatter
Johan Harstad

Prosjektansvarlig
Trond Fasting Egeland / Gyldendal Norsk Forlag

Trykk
Livonia Print

Papir
Holmen Book Cream (1,6) 70 g

Skrift
Sabon 10,75/13,5

Juryens kommentar
Insisterende gjennomført konsept hvor romanen manifesterer seg fysisk, utover bokens lukkede permer, og drar deg inn i historiens univers. Et am-bisiøst prosjekt som krever en del av betrakteren gjennom sine lag og sin kompleksitet – boken skaper nysgjerrighet og innbyr til fordypning. Den gir merverdi ved at de fiktive verkene i seg selv blir verk og fungerer som en forlengelse av romanen. Imponerende gjennomført konsept og produksjon.

Sølv

Marte Espevik, Kathrine Winther Løkke og Jenny Solem Vikra, Minsk

157 bønner

Forlag
Luther Forlag

Grafisk design
Marte Espevik og Kathrine Winther Løkke / Minsk

Illustrasjon
Jenny Solem Vikra / Minsk

Redaktør
Johne Stødle / Acta – Barn og Unge

Prosjektansvarlig
Katrine Vigdel / Luther Forlag

Redaksjonsmedlem
Maria Bjørdal / Storsalen Menighet og Nils Terje Andersen

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Pure 100 g

Skrift
Circular, Plantin

Juryens kommentar
Den både spiller på og bryter med konvensjonene innenfor dette segmentet, noe som kan appellere til en yngre lesegruppe. Bruk av klassiske karakteristikker i materiale, produksjon og format som samtidig bryter med moderniserte gamle ikoner og typografi. Gjennomgående fine illustrerte og typografiske detaljer.

Diplom

Kay Arne Kirkebø og Håvard Legreid, Leketoys

Walkthrough

Forlag
Eget

Illustrasjon
Kay Arne Kirkebø

Grafisk design
Håvard Legreid / Leketoys

 

 

Trykk
Bergen grafisk

Papir
Arctic Volume Ivory 250/115 g

Skrift
DIN 1451

Juryens kommentar
Et fascinerende univers med stor detaljrikdom til tross for en stilistisk utforming. Basert på isometrisk perspektiv, repetisjon og svart-hvit kontrast skapes en meditativ rytme gjennom boken. Dette forsterkes igjen av papirets lave opasitet. Denne insisteringen i uttrykket kan skape optiske illusjoner om hva som egentlig er foran eller bak, opp eller ned, innside eller utside, lukket eller skjult.

Diplom

Eivind Stoud Platou, Handverk

Bli lys. Salmer og fortellinger

Forlag
Verbum forlag

Grafisk design
Eivind Stoud Platou / Handverk

Konsept, tekst, musikk og notetegning
Sindre Skeie / Diakonhjemmet

Tekst og musikk
Anne Kristin Aasmundtveit / Bibelselskapet
og Carl Petter Opsahl / Kirkens Bymisjon

Redaksjon, prosjektledelse, tekst og musikk
Hans-Olav Mørk / Verbum/Bibelselskapet

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Pure Rough 90 g

Skrift
Gazette og Aperçu

Juryens kommentar
Utfordrer sjanger i utradisjonell utforming. Skaper gjenkjennelighet gjennom format, men utfordrer konvensjoner gjennom materialvalg og typografi. Funksjonell åpen rygg for å sette boken åpen til salmer og lesning, noe som også kan invitere til felles lesning. Utfallende fargeflater i kapittelinndelinger gir rask og brukervennlig navigasjon.

GrafillRosenkrantz gate 21, 0160 Oslo22 12 82 00grafill@grafill.no

Abonner på nyhetsbrev