Diplom

Stein Likvern

Illustrasjoner til opplæringsprogram om ADHD ‘Krible, Kjapp og Kaos’

Klikk for å se bildet "Main 02 05 9080 32067 Headspin hovedbilde Krible Kjapp og Kaos Visuelt 2023" i full størrelse

Illustrasjon og konseptutvikling
Stein Likvern

Prosjektleder
Maren Melstveit

Rådgiver
Saira Butt

Firma
Headspin

Oppdragsgiver
BUP ved St. Olavs hospital

Juryens kommentar

Et pedagogisk sterkt prosjekt som på en positiv måte kan være til stor hjelp for barn som har fått en ADHD-diagnose. Her har helsepersonell fått et nytt verktøy som tar i bruk illustrasjonsevne til å tydeliggjøre og skape engasjerende historier ut av et komplisert tema. Figurene er spennende, og prosjektet har en vennlig tone, samtidig som det på en leken måte billedliggjør impulsivitet, hyperaktivitet og oppmerksomhet.

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32080 ADHD prosjekt Tema8 Livsmestring" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32079 ADHD prosjekt Tema9 Organisasjoner Og Nettressurser" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32078 ADHD prosjekt Tema6 Behandling" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32077 ADHD prosjekt Tema7 Mestringsstrategier" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32076 ADHD prosjekt Tema10 Stotteordninger" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32075 ADHD prosjekt Tema4 Oppmerksomhet" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32073 ADHD prosjekt Tema3 Impulsivitet" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32074 ADHD prosjekt Tema5 Tilleggsvansker" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32072 ADHD prosjekt Alle Vanskeomrader" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32071 ADHD prosjekt Krible Kjapp Kaos" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32070 ADHD prosjekt Tema2 Hyperaktivitet" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32069 ADHD prosjekt Forside" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 05 9080 32068 ADHD prosjekt Tema1 Vanskeomrader" i full størrelse