Den grønne

Den grønne hedrer et arbeid som på en konkret og visuell måte bidrar til en mer bærekraftig verden. Prisen deles ut for første gang i 2023.

Main 03 01 10218 407741 Moniflo screens

Den grønne 2023 går til Heydays for Moniflo – investeringsapp #

Design: Heydays
Interaksjonsdesign: Heydays
Oppdragsgiver: Moniflo

Juryens begrunnelse #

Moniflo er en fondstjeneste som gjør det enklere å investere i det grønne skiftet. Tjenesten er sentrert rundt FNs bærekraftsmål, og med enkle visuelle grep gjøres bruken bevisst på dette gjennom hele løsningen. Brukerne får også en oversikt over hvordan de bidrar til faktiske klimaendring gjennom sine investeringer, det er et stort pluss, og gir en lekmann en større forståelse av sine egne investeringer. Dette prosjektet viser vei og er viktig steg i å øke andelen grønne investeringer for flere.

Merkevaren og interaksjonsdesigner er godt integrert, og gjennom stramme, enkle virkemidler klarer Moniflo på en imponerende måte å forenkle noe vanskelig og fjernt til noe forståelig og nært. Moniflo er vinner av den aller første Grønne Visueltprisen fordi den ved å bruke tydelig designgrep og godt håndverk klarer å tilgjengeliggjøre investeringer for grasrota.

Andre nominerte til prisen #

Digital tjeneste for styrearbeid ‘Styrerommet – bærekraftsmodul’
Firma: Unfold
Oppdragsgiver: OBOS

Digitalt pengesystem for å nå bærekraftsmålene ‘DSP for SDG’
Design: Glenn Sæstad
Skole: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo