Diplom

ANTI

Magasin ‘Marienlyst’

Klikk for å se bildet "01 04 9402 406121" i full størrelse

Grafisk design
Håkon Stensholt, Kristoffer Eidsnes og Markus August Storsveen

Strategisk rådgiver
Hanne Dillan

Prosjektleder
Helene Grindheim

Firma
ANTI

Skriftdesign
Ellmer Stefan / The Pyte Foundry

Ansvarlig hos kunde
Tone-Lise Vilje / Ferd Eiendom

Oppdragsgiver
Ferd Eiendom

Juryens kommentar

Innen 2033 flytter NRK ut av sitt velkjente bygg på Marienlyst, og i mellomtiden vil området gradvis transformeres til «nye» Marienlyst av Ferd Eiendom. Denne publikasjonen ble laget til offentliggjøringen av de første byggeplanene og viser Ferd sin visjon for området. Det store formatet og den luftige layouten gjenspeiler målet om en mer skapende og inkluderende by. Tid er en sentral del av publikasjonen og knytter sammen historien (NRKs lange tid i bygget) og fremtiden – fra illustrerte klokker inspirert av bygget og ned til pagineringen som teller ned til åpningen. Det er laget en custom font inspirert blant annet av bygget. Fonten i seg selv er maksimalistisk og i stadig endring (som tomten), men her er den brukt balansert.

Klikk for å se bildet "01 04 9402 4071111" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 9402 4062310" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 9402 407127" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 9402 407098" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 9402 407089" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 9402 407076" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 9402 407065" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 9402 407054" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 9402 407043" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 9402 407032" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 9402 406187" i full størrelse