Diplom

Heydays

Investeringsapp ‘Moniflo’

Klikk for å se bildet "03 01 10218 41567moniflo screens" i full størrelse

Design
Heydays

Interaksjonsdesign
Heydays

Oppdragsgiver
Moniflo

Juryens kommentar

Moniflo er en fondstjeneste sentrert rundt FNs bærekraftsmål. I arbeidet med merkevarestrategi og identitet har man skrudd opp volumet i de mer selgende flatene, mens man i selve appen har lagt plattformens rådende konvensjoner ha større vekt. Det gjør appen gjenkjennelig som Moniflo samtidig som det er enkelt for kunden å videreutvikle og forvalte appen. Assosiasjonene i merkevaren går nettopp mot bærekraft, samtidig som man har unngått klisjeene. Bruken av stramme, genererte illustrasjoner av blomster fungerer som et godt bilde på hva et bærekraftig fondsprodukt nettopp er: å forsøke å bruke regler for å skape noe grønt.

Klikk for å se bildet "03 01 10218 407782 moniflo brand overview" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 01 10218 407774 moniflo flowerbed" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 01 10218 407763 moniflo spiroflowers" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 01 10218 41566moniflo photo 00" i full størrelse