Gull

The Pyte Foundry og ANTI

Skriftsnitt ‘Coop Sans’

Klikk for å se bildet "Main 01 06 5807 23429 Coop Sans Type Specimen Cover" i full størrelse

Spill video Skriftsnitt ‘Coop Sans’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Skriftdesign
Ellmer Stefan / The Pyte Foundry

Art direction
Erik Johan Worsøe Eriksen / ANTI

Font mastering
Edgar Walthert / Letterspace Amsterdam

Prosjektleder
Hege Nalum-Utaker / ANTI

Oppdragsgiver
Coop Norge

Juryens kommentar

Coop Sans er en omfattende familie med tydelig neo-grotesk innflytelse. Det er et solid fokus på tilgjengelighet og universell utforming i tegnene. Den variable familien kan brukes på tvers av alle Coops kontaktflater og passer godt til en bred målgruppe. At man også har valgt å komplimentere fontfamilien med typewriter-alternativer, sier noe om kvaliteten på arbeidet. Dette er en hverdagslig skrift, men med fleksibilitet, muligheter og håndverk nok til å være en solid gullvinner.

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 01" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 02" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 03" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 04" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 05" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 06" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 07" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 08" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 09" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 14" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 16" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 17" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 18" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Coop Sans Type Specimen 2021 D 19" i full størrelse