Diplom

Studio Boi

Publikasjon ‘Vestland North Sea Blueprints’

Klikk for å se bildet "Main 01 03 5193 22595 Studio Boi Vnsb 1" i full størrelse

Grafisk design
Mads Andersen / Studio Boi

Ansvarlig hos kunde
Axel Wieder / Bergen Kunsthall

Oppdragsgiver
Bergen Kunsthall

Juryens kommentar

Vestland North Sea Blueprints er en avis som sammenfatter research om vestlandets koblinger til havet. Undersøkelsene er gjort av studenter ved Bergen Arkitekthøgskole. Innsender har sortert og fremstilt materialet fra studentene i en avis som ble delt ut gratis på utstillingen The Ocean i Bergen Kunsthall. Til tross for sprikende innhold har innsender klart å sammenfatte alt i en helhetlig publikasjon. Trykksaken er en spennende måte å formidle omfattende bakgrunnsmateriale på. Det forgjengelige avisformatet oppleves som passende ettersom trykksaken ble delt ut gratis.

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22621 Studio Boi Vnsb 13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22606 Studio Boi Vnsb 10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22620 Studio Boi Vnsb 12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22605 Studio Boi Vnsb 11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22604 Studio Boi Vnsb 8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22603 Studio Boi Vnsb 9" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22601 Studio Boi Vnsb 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22600 Studio Boi Vnsb 5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22598 Studio Boi Vnsb 6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22599 Studio Boi Vnsb 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22597 Studio Boi Vnsb 7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 5193 22596 Studio Boi Vnsb 4" i full størrelse