Diplom

Minsk as

Bibelen i tekst og bilder

Klikk for å se bildet "Main 01 09 5282 20982 08 A7433Redigert Web" i full størrelse

Design
Jenny Leite-Vikra og Marte Espevik

Firma
Minsk as

Redaktør
Arne Christian Konradsen

Forfatter
Anne Kristin Aasmundtveit

Firma
Bibelselskapet

Kurator
Ellen Lerberg / Nasjonalmuseet

Konsulent
Hanna Bovim Bugge / Leser søker bok

Oppdragsgiver
Det Norske Bibelselskap

Juryens kommentar

Bibelselskapet, Nasjonalmuseet og Leser søker bok har sammen utgitt Bibelen i tekst og bilder, hvor hovedmålgruppen er lesere med demens. Det er i utformingen tatt hensyn til at deler av målgruppen også kan ha nedsatt motorikk. Bokomslaget har løs rygg og swiss-binding, som gjør at den kan åpnes flatt på et bord eller i fanget. Mørkegrønn sjirting og preg med gullfolie gir assosiasjoner til klassiske bokomslag. Alt i alt en utforming som treffer både målgruppen og sjangeren godt.

Klikk for å se bildet "01 09 5282 20987 08 A7476Redigert Web" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 09 5282 20986 08 A7453Redigert Web" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 09 5282 20984 08 A7465Redigert Web" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 09 5282 20985 08 A7470Redigert Web" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 09 5282 20983 08 A7449Redigert Web" i full størrelse