Diplom

Goods og Heydays

Nasjonale symboler for kildesortering

Klikk for å se bildet "Main 01 12 5358 201139969Fc118830257 60914C61B5Baa" i full størrelse

Design
Goods og Heydays

Apputvikling
Kodebyraaet

Fotograf
Kristoffer Hunstad

Oppdragsgiver
Avfall Norge / Loop

Juryens kommentar

Å bygge et ikonsystem for materialfraksjoner er en svært kompleks oppgave med høy relevans og gjennomslagskraft i samfunnet vårt. Dette er en ambisiøs jobb som er løst med konsistens på tvers av hele prosjektet. Løsningen ligger tett opp mot den danske avfallsløsningen (av logiske årsaker). Den tilhørende nettsiden gir en enkel og oversiktlig innføring i bruk av ikonene. Honnør for å involvere brukerne i prosessen. Renovasjonsetater, forbrukere på tvers av generasjoner og mennesker med spesielle behov – som svaksynte og fargeblinde – er alle hensyntatt.

Klikk for å se bildet "01 12 5358 20131041420118830257 60915A5Cb7385" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 12 5358 20127244135118830257 6093F2561Aa0A" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 12 5358 20132644C0B118830257 60915A5Cb6D44" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 12 5358 20130910E27118830257 6095168A064A1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 12 5358 2013308C58D118830257 609A26Adb2864" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 12 5358 201285E5F69118830257 609403E54761E" i full størrelse