Gull

Soo Yeong Song

Utforskning av konseptet ‘Remotely Connected’

Klikk for å se bildet "Main 03 09 4988 19937Cover" i full størrelse

Spill video Utforskning av konseptet ‘Remotely Connected’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Design
Soo Yeong Song

Veileder
Mosse Sjaastad og Bjarte A. Misund / Schibsted

Skole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Juryens kommentar

Nytenkende og godt gjennomført. Juryen er imponert over både designprosessen og valgt konsept. Prosjektet var relevant under pandemien og er fortsatt relevant i dag, da mange arbeidsplasser tilpasser seg hybrid- og asynkront samarbeid. Prosjektet synliggjør viktigheten av sosial kontakt på arbeidsplassen. Vi setter oss på ventelisten til TouchBase.

Klikk for å se bildet "03 09 4988 19941 Explorations" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 4988 19938 Miro Workshop" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 4988 18679 Desktop3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 4988 18681 Desktop6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 4988 18678 Desktop2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 4988 18675 Soo Yeong Song Remotely Connected Report" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 4988 18677 Desktop" i full størrelse