Diplom

Mengxue Zhou

Digital tjeneste ‘Potential Newsfeed’

Klikk for å se bildet "Main 03 09 4844 26027 Potential Newsfeed Cover" i full størrelse

Design
Mengxue Zhou

Veileder
Mosse Sjaastad

Skole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Juryens kommentar

Potential Newsfeed løfter frem viktige problemstillinger ved å synliggjøre det usynlige – blant annet ad-tech og algoritmer som påvirker din digitale hverdag. Prosjektet inspirerer til diskusjon ved å presentere konkrete scenarioer der brukeren blir satt i førersetet. En vekker!

Klikk for å se bildet "03 09 4844 26054 Potential Newsfeed 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 4844 26053 Potential Newsfeed 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 4844 26052 Potential Newsfeed 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 4844 26020 Potential Newsfeed 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 4844 26019 Potential Newsfeed 5" i full størrelse