Gull

William Hindson

Visuell historiefortelling ‘New York City Times’

Klikk for å se bildet "Main 03 06 5209 237021 Randomised Cover" i full størrelse

Spill video Visuell historiefortelling ‘New York City Times’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Grafisk design, utvikling, illustrasjon, foto og tekst
William Hindson

Technical sparring
Kristi Faye-Lund

Rådgiving
Beth Stensen, Sunniva Tangen Børrud og Kristin Shovick

Print zine sparring
Ian Brown og João Doria

Oppdragsgiver
Egeninitiert

Juryens kommentar

NYCT, tusen takk for reisen! For et nydelig sammensatt overskuddsprosjekt. Vi blir tatt med på en reise gjennom New Yorks gater i en lineær fortelling med interaktive elementer og spennende bruk av varierte visuelle virkemidler. Eksperimentell bruk av typografi forsterker den høye kvaliteten på bildene og tegningene. Prosjektet er universelt utformet og tilgjengelig på alle flater. Rett og slett veldig inspirerende.

Klikk for å se bildet "03 06 5209 2486518 Print Zine Detail 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 2486015 People Of Times Square" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 2486417 Print Zine Detail" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 2371714 Mobile Views 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 2485516 Midtown Type Detail" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 2371311 Tablet Size Details" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 2371010 Mobile Views" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 2371113 Atm Process" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 247077 Midtown" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 2370912 Atm Variable Text" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 245609 15 Minutes In The Air" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 237152 Dreaming Of Nyc" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 242725 Nyt Inspiration" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 237064 1998" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 237073 Tablet Desktop" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 237048 Midtown Tablet" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 06 5209 237036 Stacked Navigation" i full størrelse