Diplom

TRY Motion

Illustrasjoner for informasjonsfilm ‘Nasjonalt ID-kort’

Klikk for å se bildet "Main 02 04 2713 8703 Politiet Nasjonalt Idkort Wip 32 Main Edit 01 16 9 2020 12 10 15 05 39" i full størrelse

Illustrasjon og animasjon
Tord-Øystein Stubberud

Lyd
Kim M. Jensen

Produsent
Marianne Strandly

Firma
TRY Motion

Script
Cato Gjertsen / TRY Apt

Oppdragsgiver
Politiet

Juryens kommentar

ID-kortets funksjon og viktighet er morsomt illustrert gjennom varierte og smarte komposisjoner i denne vellykkede animasjonsfilmen. En skygge fra et tre som dekker for øynene hinter subtilt til temaet i åpningsbildet. Karakteren har androgyne trekk, noe som gjør det lettere for flest mulig å relatere til den. Hen benytter ID-kortet som skjold mot trusler som for eksempel arbeidslivskriminalitet og terror. Juryen er sikker på at denne animasjonen kommuniserer ut til et bredt publikum, samtidig som den er original og annerledes.

Klikk for å se bildet "02 04 2713 8704 Politiet Nasjonalt Idkort Wip 32 Main Edit 01 16 9 2020 12 10 15 05 48" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 04 2713 8705 Politiet Nasjonalt Idkort Wip 32 Main Edit 01 16 9 2020 12 10 15 06 33" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 04 2713 8706 Politiet Nasjonalt Idkort Wip 32 Main Edit 01 16 9 2020 12 10 15 07 54" i full størrelse

Klikk for å se bildet "02 04 2713 8707 Politiet Nasjonalt Idkort Wip 32 Main Edit 01 16 9 2020 12 10 15 06 15" i full størrelse