Diplom

Eirin Koehler Breivik

Skriftsnitt ‘Typografica plantae’

Klikk for å se bildet "Main 01 13 2492 5953 Eirin Koehler Breivik Cover Image 01" i full størrelse

Design
Eirin Koehler Breivik

Veileder
Jorunn Småland

Skole
Universitetet i Bergen (UiB), Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Juryens kommentar

Typografica plantae er et overskuddshorn av et prosjekt. Her har studenten virkelig utforsket materien. Dokumentasjonen inneholder så mange vakre eksempler på studier, eksperimenter og lek at sluttresultatet blir veien til det egentlige målet, som er prosessen. Meget bra og inspirerende jobbet!

Klikk for å se bildet "01 13 2492 1237901 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Skissevegg 21 01" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 1238002 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Skissevegg 21 03" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 1238105 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Triptych 21 01" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 1238203 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Skissevegg 21 04" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 1238408 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Brettestasjon 21 02" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 1238509 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Brettestasjon 21 01" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 1238706 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Triptych 21 02" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 1238909 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Prosess 21 01" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 1239307 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Triptych 21 03" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 12386010 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Prosess 21 02" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 12388011 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Prosess 21 03" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 12390012 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Prosess 21 04" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 12391014 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Glyph Samling 21 03" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 12392013 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Prosess 21 05" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 12394015 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Glyph Samling 21 02" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 12395016 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Glyph Samling 21 01" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 13 2492 12396017 Typografica Plantae Eirin Koehler Breivik Glyph Samling 21 04" i full størrelse