Gull

Carl Gürgens

Katalog ‘White to Earth’

Klikk for å se bildet "Main 01 03 2948 13328 White To Earth" i full størrelse

Spill video Katalog ‘White to Earth’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Grafisk design
Carl Gürgens

Bilderepro
Norbert Dietsche / perfektbild.de

Kurator og redaktør
Gjertrud Steinsvåg / Galleri ROM

Foto
Marte Johnslien

Oppdragsgiver
Galleri ROM

Juryens kommentar

Denne publikasjonen med Marte Johnsliens arbeider dreier seg rundt produksjonen av det hvite fargepigmentet titandioksid. Det er et prosjekt der innhold, utforming, materialbruk og teknikk forsterker hverandre. Grepet med å dele tekst og bilder gir boka et fundament som er basert på en tydelig idé. Fargebruken har en klar logikk og informerer også designet. Typografi og sats vitner om solid håndverk, men det er i reproduksjonen av bildene at denne publikasjonen virkelig «skinner». Papiret er valgt ut i fra dets innhold av nettopp titandioksid, og bildene er behandlet i separerte fargelag for å nøyaktig kunne gjengi de hviteste nyansene i fotografiene. På denne måten får boka selve trykketeknikken og papiret til å kommunisere. Det er subtilt, men noe en kan sanse.

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12639 Wte Visuelt Slides2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12866 Wte Visuelt Slides 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12867 Wte Visuelt Slides4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12868 Wte Visuelt Slides5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12869 Wte Visuelt Slides6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12870 Wte Visuelt Slides3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12871 Wte Visuelt Slides" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12872 Wte Visuelt Slides2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12873 Wte Visuelt Slides7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12874 Wte Visuelt Slides9" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12875 Wte Visuelt Slides11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12876 Wte Visuelt Slides8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12877 Wte Visuelt Slides13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12878 Wte Visuelt Slides14" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12879 Wte Visuelt Slides10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12880 Wte Visuelt Slides12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12881 Wte Visuelt Slides16" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12882 Wte Visuelt Slides15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12883 Wte Visuelt Slides17" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12884 Wte Visuelt Slides18" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 12906 Wte Visuelt Slides Main" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13329 White To Earth1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13330 White To Earth2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13331 White To Earth3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13332 White To Earth4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13333 White To Earth5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13334 White To Earth6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13335 White To Earth7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13336 White To Earth8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13337 White To Earth9" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13338 White To Earth10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13339 White To Earth11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13340 White To Earth12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13341 White To Earth13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13342 White To Earth14" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13343 White To Earth15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13344 White To Earth16" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13345 White To Earth17" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13346 White To Earth18" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 03 2948 13347 White To Earth19" i full størrelse