Gull

Andreas Töpfer og Jan Freuchen

Plakater ‘Kilden Teater 2020’

Klikk for å se bildet "Main 01 04 2032 4163 Kilden Plakater" i full størrelse

Spill video Plakater ‘Kilden Teater 2020’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Grafisk design
Andreas Töpfer og Jan Freuchen

Oppdragsgiver
Kilden Teater

Juryens kommentar

Denne plakatserien skiller seg ut i kategorien som et inspirerende overskuddsprosjekt. Kilden Teater er en kjent institusjon på Sørlandet som med dette arbeidet våger å bryte ut av kjente rammer. De har latt seg inspirere av tidligere plakatkunst og bruker hele plakatrommet aktivt hvor tittel og illustrasjoner er vevd sammen i en harmoni som man leser som ett. Hver og en plakat oppfattes som en leken visuell oversettelse av den enkelte oppsetning, og sammen danner de et sterkt seriepreg. Arbeidet skapte glede hos juryen og vi tror at plakatene også skaper nysgjerrighet og tilfører noe nytt til publikum. Arbeidene kommer til sin rett i det fysiske rommet da de er silketrykket med spesialfarger og virkelig oppleves som uttrykksfulle og fargerike. En god løsning som svarer godt på oppdragsbeskrivelsen om å markere et tydelig skille i forhold til tidligere oppsetninger.

Klikk for å se bildet "01 04 2032 4164 Kilden Posters A1 10 B" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 2032 4165 Kilden Posters A1 10 B2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 2032 4166 Kilden Posters A1 10 B6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 2032 4167 Kilden Posters A1 10 B5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 2032 4168 Kilden Posters A1 10 B4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 2032 4169 Kilden Posters A1 10 B8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 2032 4170 Kilden Posters A1 10 B3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 2032 4171 Kilden Posters A1 10 B7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 2032 4174 Img 0820" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 04 2032 4175119096764 3427225720668211 5718606916388252281 O" i full størrelse