Gull

Brynhildsvoll

Instagram-bok ‘Dette blir mellom oss’

Klikk for å se bildet "Main 01 11 2503 10423 Dbmo 1 Cover" i full størrelse

Spill video Instagram-bok ‘Dette blir mellom oss’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Grafisk design
Jørgen Brynhildsvoll / Brynhildsvoll

Foto
Jeton Kaçaniku

Video
Ben Olsen Johnsgård

Produsent
Helena Tusvik Rosenlund

Firma
All Images

Musikk
Johannes Amble

Tekst
Aleksander Kielland Krag

Prosjektleder
Kristine Eikenes

Rådgiver
Sindre Beyer, Robin Krüger, Pål Schultz, Lars Rimstad og Anine Andrea Namork

Strategisk rådgiver
Maria Riis Rasmussen

Firma
TRY

Ansvarlig hos kunde
Camilla Bruseland, Kaisa Hoel, Kristin Holt Gjøvåg og Victoria Jelsø Selbæk

Oppdragsgiver
Gyldendal

Juryens kommentar

Norges første Instagram-bok utfordrer ikke bare kampanjeformatet, men også det tradisjonelle bokformatet, ved å ta boken over til et nytt medium. Det er veldig inspirerende å se hvordan de når unge der de er, og tar problematikken rundt at unge leser færre bøker på alvor, gjennom å skape noe helt nytt. Kampanjen utnytter verktøyene Instagram kan tilby. Foto, klipp og korte passasjer utfyller kapitlene og gjør dette til en bedre og rikere bok, som når målgruppen på en vellykket måte. Resultatet er en kampanjeform som både er et produkt og en kampanje, og det skaper en ny og kreativ måte å fange interesse på. Vi applauderer eksperimentering, dette vil vi se mer av!

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10425 Dbmo 3 3 Insta Post" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10426 Dbmo 3 1 Insta Post" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10427 Dbmo 3 2 Insta Post" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10428 Dbmo 4 3 Insta Story" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10430 Dbmo 4 2 Insta Story" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10431 Dbmo 6 2 Typo" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10432 Dbmo 6 Typo" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10433 Dbmo 5 1 Papirbok" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10434 Dbmo 5 2 Papirbok" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10435 Dbmo 9 Verktoykasse" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10436 Dbmo 7 1 Bildestil" i full størrelse

Klikk for å se bildet "01 11 2503 10437 Dbmo 7 2 Bildestil" i full størrelse