Diplom

Feed

Nettside for festival ‘Oslo Arkitekturtriennale i 20 år – Samtaler om byen’

Klikk for å se bildet "Main 03 03 2716 121791" i full størrelse

Design
Mathilda Gustafsson

Frontendutvikling
Helle Holmsen

Konseptutvikling
Fredrik Hæreid

Firma
Feed

Konseptutvikling
Hanna Dencik Petersson

Tekst
Eva Amine Wold Engset og Alexandra Cruz

Firma
Oslo Arkitekturtriennale

Oppdragsgiver
Oslo Arkitekturtriennale

Juryens kommentar

En vellykket digital feiring av Oslo Arkitekturtriennales jubileumsuke. Konseptet følger et «før-under-etter»-prinsipp og levendegjorde og aktualiserte arrangementet i uken det fant sted. De lekre fargeovergangene fungerer som skiller mellom dagene samtidig som de hever den visuelle opplevelsen. Gratulerer med vel gjennomført og godt dokumentert arrangement!

Klikk for å se bildet "03 03 2716 121902" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 03 2716 121913" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 03 2716 121934" i full størrelse