Gull

Sara Westergaard Karlsen

Animasjonsvideo ‘INPUT/OUTPUT’

Klikk for å se bildet "4 7 10296 Main Bachelorprosjekt 5" i full størrelse

Spill video Animasjonsvideo ‘INPUT/OUTPUT’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Animasjon
Sara Westergaard Karlsen

Komponist
Torkel Toft

Skole
Universitetet i Bergen (UiB), Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Juryens kommentar

Dette arbeidet er en fryd for både øye og øre, og gir en følelse av å ha synestesi. Idéen med å gi form til lyd er imponerende gjennomarbeidet og utført. Mediet brukes godt til å videreføre opplevelsen av rom fra lyd til bilde. Spennende arbeid fordi det er så eksperimentelt, god utnyttelse av muligheten til å jobbe helt fritt med tema og teknikker man har som student. Det har en seriøsitet ved seg som nesten gir inntrykk av at dette er forskning. Det er tydelig at det er gjort et solid forarbeid. Oppleves som mer enn et studentarbeid.