Gull

Creuna

Identitetsdesign for Oslo Kommune

Klikk for å se bildet "4 4 10615 Main Shapes" i full størrelse

Spill video Identitetsdesign for Oslo Kommune - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Motion Designer
Balder Dysthe og Jonas Stava

Lead Designer
Thor Erik Ramleth og Marc Ligeti

Strategisk rådgiver
John Aurtande, Stein Sørlie og Nina O'Gorman

Prosjektleder
Beate Haugane

Firma
Creuna

Oppdragsgiver
Oslo kommune

Juryens kommentar

Man merker at motion har vært en del av tankegangen allerede fra starten av designprosessen. Veldig gjennomtenkt bruk av bevegelse, det oppleves naturlig i alle uttak. Det legges opp til veldig bredt bruksområde av profilen og lang levetid - de enkle formene kan kombineres på svært mange måter, noe som tydelig demonstreres i filmen gjennom en lettbent og naturlig bruk av profilelementene. Vi får tydelig presentert hvordan formene er hentet fra byen selv, og identitetsfilmen gir oss lyst til å se mer.