Diplom

Carl Lützen

Illustrasjon ‘Restaurant’

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Main Seidi Erc4" i full størrelse

Konseptutvikling og illustrasjon
Carl Lützen

Veilleder
Alan McKenzie Robinson

Skole
Kunsthøgskolen i Oslo

Juryens kommentar

Et nydelig, kunstnerisk prosjekt og en utøver vi har tro på. Fantastisk materialbruk og detaljer, og en mektig helhet som imponerer. Vi synes å kjenne smak, lukt og stemning!

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Seidi Erc6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Seydi Erc 9" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Seidi Erc1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Seidi Erc 20" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Seidi Erc 15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Erc Seydi5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Erc Seidi21" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Erc Seidi23" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Erc Seidi2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Erc Seidi 17" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Erc Seidi 15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Erc Seidi 16" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Erc Seidi 12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Erc Seidi 8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 9 10385 Erc Seidi 3" i full størrelse