Gull

Sunniva Sunde Krogseth

Forsideillustrasjon ‘Psykidelika som medisin’

Klikk for å se bildet "2 7 7973 Main Sunniva S Krogseth Tidsskriftet" i full størrelse

Spill video Forsideillustrasjon ‘Psykidelika som medisin’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Illustrasjon
Sunniva Sunde Krogseth

Visuelt ansvarlig
Lotte Grønneberg / Tidsskriftet for Den norske legeforening

Oppdragsgiver
Tidsskriftet for Den norske legeforening

Juryens kommentar

Omslagsillustrasjonen er interessevekkende, men ikke umiddelbar. Dette er en illustrasjon som krever en intuitiv tilnærming, og har overraskende dimensjoner utover det tilsynelatende enkle uttrykket. Kresne valg i stofflighet og komposisjon understreker kontrasten mellom de fargesterke elementene som representerer psykedelika, og det grå bordet og antydningen av rommet som utgjør det kliniske miljøet. De grafiske elementene har en organisk, flytende stofflighet, men er avgrenset av bordets form. At de ligger på bordet som et diorama, understreker at dette er virkestoffer som er til vurdering. Vi betrakter et mystisk landskap med et klinisk blikk. Illustrasjonen møter artikkelens innhold på en forbilledlig måte og har samtidig en form som utfordrer leseren. Juryen ønsker å applaudere tidsskriftets ambisiøse bruk av illustrasjon. Ved å stole på både leseren og illustratøren, bidrar oppdragsgiveren til å utvikle og utvide rommet for god redaksjonell illustrasjon.