Diplom

Studio Levi Bergqvist

Plakat Klubbdagen ‘Dattera til Hagen’

Klikk for å se bildet "1 4 8477 Main Klubbdagen Visuelt1" i full størrelse

Design
Levi Bergqvist

Firma
Studio Levi Bergqvist

Oppdragsgiver
Dattera til Hagen

Juryens kommentar

En informativ og smart løsning som fungerer svært godt flermedialt. Designet hensyntar både det fysiske og det digitale på en relevant måte. Nytenkende løsning med håndverkmessig god kvalitet.

Klikk for å se bildet "1 4 8477 Klubbdagen Visuelt2" i full størrelse