Diplom

Yokoland

Kampanje for teaterfestival ‘Oslo Internasjonale Teaterfestival (OITF)’

Klikk for å se bildet "1 11 8900 Main Oitf 1 2" i full størrelse

Grafisk design
Aslak Gurholt og Alejandro V. Rojas

Frontendutvikling
Alejandro V. Rojas

Firma
Yokoland

Trykkeri
Nilz & Otto Grafisk

Oppdragsgiver
Black Box teater

Juryens kommentar

Bruken av typografien, som endrer retning, er visuelt effektfullt og gir hint til det fysiske rommet der teateret foregår. Dette appliserer relevant på de ulike flatene. I katalogen endrer typografien retning i bretten. På nettsiden leker man med dybde, rom og bevegelse for å skape illusjonen av tredimensjonalitet. Og på plakaten sprenges formatet for å gi romfølelsen. Godt gjennomført arbeid.

Klikk for å se bildet "1 11 8900 Screenshot 2018 12 15 At 14 06 54" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 11 8900 Screenshot 2018 12 15 At 14 06 47" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 11 8900 Screenshot 2018 12 15 At 14 06 36" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 11 8900 Screenshot 2018 12 15 At 14 06 23" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 11 8900 Oitf" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 11 8900 Oitf 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 11 8900 Oitf 4" i full størrelse