Diplom

Making Waves

Statistikkverktøy for Bufdir kommunemonitor

Klikk for å se bildet "3 2 8787 Main 1 F General" i full størrelse

Design
Taran Steen og Kari Sabine Malmin

Utvikler
Ulf-Gøran Loland, Petter Lundanes og Mathias Faanes Olsen

Frontendutvikling
Knut Sorknes og Kari Sabine Malmin

Senior prosjektleder
Thomas Ringen

Firma
Making Waves

Design
Mona Berg Hansen og Ida Thommesen Austad

Senior rådgiver
Mona Berg Hansen og Ida Thommesen Austad

Firma
Bufdir

Oppdragsgiver
Bufdir

Bufdir.no/statistikk_og_analyse

Juryens kommentar

Dette verktøyet tar tak i et viktig område: å tilgjengeliggjøre data og informasjon i det offentlige på en transparent og dynamisk måte. Verktøyet lar deg også velge data til sammenligning på tvers av kommuner, som kan bidra til en ny måte å jobbe sammen på - utover deling av endelige resultater. Et viktig verktøy i arbeidet med å profesjonalisere kommune-Norge.

Klikk for å se bildet "3 2 8787 4 F Visualisations" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 2 8787 3 F Indicators" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 2 8787 2 F Detail" i full størrelse