Diplom

Netlife

Skriftsnitt ”Netlife Sans”

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Main Netlife" i full størrelse

Art direction
Dag Henning Brandsæter og Markus Ackermann

Prosjekteier
Eivind Lund

Prosjektleder
Randi BB Govertsen

Firma
Netlife

Skriftdesign
Johannes Breyer og Fabian Harb

Firma
Dinamo Typefaces

Oppdragsgiver
Netlife

Juryens kommentar

Netlife Sans er et funksjonelt og identitetsbærende skriftsnitt som er utført på det høyeste nivå. At skriftsnittet erstatter den tradisjonelle logoen, føyer seg også inn i en pågående trend hvor spesialtegnet typografi brukes som aktive identitetsmarkører innen branding. Med sine særegne bokstaver trekker man Netlifes identitet inn i skriftbildet og dermed inn i all kommunikasjon.

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife14" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife16" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife17" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife18" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife19" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife20" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife21" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife22" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife23" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife24" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife25" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife26" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife27" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife28" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife29" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife30" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife31" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife32" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 6 7091 Netlife9" i full størrelse