Gull

Handverk Forlag

Bok ”Kunsten å IKKE kaste mat”

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Main Handverk Kikm Colin Eick 17" i full størrelse

Spill video Bok ”Kunsten å IKKE kaste mat” - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Grafisk design
Eivind Stoud Platou

Konseptutvikling
Thomas Horne, Eivind Stoud Platou og Colin Eick

Fotograf
Colin Eick

Forfatter
Thomas Horne

Firma
Handverk Forlag

Klipp
Erlend Dal Sakshaug / Anorak

Oppdragsgiver
Handverk Forlag

Juryens kommentar

En god idé for et godt prosjekt med et godt formål! Denne egeninitierte og crowdfundede boken er et progressivt og informativt verktøy som virkelig tjener sitt formål. Gjennom tydelig kommunikasjon hjelpes leseren til å forstå hvordan man kan redusere mengden mat som går i søpla. Layout, fotografi, typografi og bruken av holdbare materialer smelter sammen til en brukervennlig håndbok. Juryen håper at boken vil inspirere og lokke frem flere liknende prosjekter!

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Handverk Kikm Colin Eick 02" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Handverk Kikm Colin Eick 03" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Handverk Kikm Colin Eick 04" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Handverk Kikm Colin Eick 10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Handverk Kikm Colin Eick 11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Handverk Kikm Colin Eick 12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Handverk Kikm Colin Eick 13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Handverk Kikm Colin Eick 14" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Handverk Kikm Colin Eick 15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 12 6450 Handverk Kikm Colin Eick 19" i full størrelse