Diplom

Yokoland

Avis ”BLA”

Klikk for å se bildet "1 2 5490 Main Bla 2016 Omslag" i full størrelse

Design
Aslak Gurholt Rønsen og Martin Asbjørnsen

Firma
Yokoland

Filmfotograf
Jan Brøssen & Log Hurt

Illustrasjon
Diverse illustratører

Filmfotograf
Diverse fotografer

Redaktør
Gabriel Moro og Brynjulf Tjønn / Bokvennen

Oppdragsgiver
Bokvennen

http://blabla.no

Juryens kommentar

Ved å velge et tradisjonelt avisformat har man skapt en human og seriøs ramme for en lesende målgruppe. BLA har stramt oppsett, godt typesnittvalg og solid typografisk innhold. Bruken av enkle outline-illustrasjoner bryter fint med det ellers stramme utrykket. Juryen liker også godt midtoppslaget med dikt som blir en fin pause i lesingen. En jobb som viser at man kan få mye ut av et stramt budsjett ved å gjøre de riktige valgene.

Klikk for å se bildet "1 2 5490 Bla 2016 Omslag 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 2 5490 Bla 2016 Omslag 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 2 5490 Bla 2016 Omslag 4" i full størrelse