Gull

Metric Design

Skiltsystem ”Sentralen”

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Main Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 00114" i full størrelse

Spill video Skiltsystem ”Sentralen” - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Design
Metric Design

Firma
Metric Design

Oppdragsgiver
Sentralen

Juryens kommentar

En typografisk identitet som respekterer byggets historie og binder huset sammen på en svært vellykket måte. Det er så mye karakter i bokstavene at selv en «S» stående alene blir enkelt gjenkjent.
Vi har ikke sett denne typen skrift blitt brukt på denne måten før, noe som skapte mange forskjellige assosiasjoner i juryen. Men alle var enige om at prosjektet er svært godt gjennomført. Det viderefører og balanserer historie og modernitet på en genial måte. Typesnittet fungerer som identiteten, og med støttende piktogrammer og farger sikres et rått og tydelig visuelt uttrykk på alle flater. Herlig.

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 001" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 00110" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 00111" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 00112" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 00113" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 0012" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 0013" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 0014" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 0015" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 0016" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 0017" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 0018" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 5 5514 Sentralen Visuelt Wayfinding 2400Px 0019" i full størrelse