Diplom

Task Analytics

Kundeinnsikts- og analyseverktøy ”Task Analytics – Ufarliggjøre tallene”

Klikk for å se bildet "3 5 4702 Main Responsive" i full størrelse

Design
Jørgen Blindheim / Netlife Research

Design
Simon Bogne / Simon Says

Design
Nikolai Strandskogen

Frontendutvikling
Raymond Julin og David Brabrand

Firma
Task Analytics

Oppdragsgiver
Task Analytics

taskanalytics.com

Juryens kommentar

Med enkle grep klarer prosjektet å heve et i utgangspunktet komplekst og ofte kjedelig tema. Bruk av et tydelig visuelt hierarki forenkler og forfiner. Juryen liker at man har klart å gjøre dataanalyse håndfast og forståelig for brukeren. Dette verktøyet hever dermed verdien på tallmaterialet.

Klikk for å se bildet "3 5 4702 Detail Page" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 5 4702 Illustrations 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 5 4702 Illustrations 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 5 4702 Login" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 5 4702 Summary" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 5 4702 Survey" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 5 4702 Webdagene" i full størrelse