Diplom

Pie Paasche-Aasen, Blå Design

Vinetikett ”Mosaico”

Klikk for å se bildet "2 6 3090 Main Mosaico6" i full størrelse

Illustrasjon
Pie Paasche-Aasen

Design
Aimee Thomassen, Jon Koslung, Lars Petter Storaker og Pie Paasche-Aasen

Firma
Blå Design

Prosjektleder
Elisabeth Thomassen

Produkteier
Christian Bøe og Michelle Vik / Stenberg & Blom

Oppdragsgiver
Stenberg & Blom

Juryens kommentar

Et møysommelig illustrasjonsarbeid (hver enkel mosaikk er tegnet) med uttelling. Illustrasjon, bakgrunn og typografi er vakkert integrert og tredimensjonalitet/tekstur i det fysiske produktet hever helheten ytterligere.

Klikk for å se bildet "2 6 3090 Mosaico1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 6 3090 Mosaico2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 6 3090 Mosaico3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 6 3090 Mosaico4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 6 3090 Mosaico5" i full størrelse