Gull

Oscar Grønner

Illustrasjonsserie ”Funkis”

Klikk for å se bildet "2 8 3459 Main Funkis" i full størrelse

Spill video Illustrasjonsserie ”Funkis” - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Illustrasjon
Oscar Grønner

Oppdragsgiver
Manifattura

Juryens kommentar

En nytenkende anvendelse av illustrasjon. En subtil og elegant måte å fremme typografi på. Og vi er unisont forelsket. En samlet jury finner dette arbeidet i en klasse for seg både hva angår visuelt uttrykk og konteksten for bruk av illustrasjon. Fargebruk, karakter, humor, komposisjon, romlighet, flater og tekstur. Hvordan kombinere kontemporære stil-swagger med odde latterlige elementer? Denne illustratøren vet.

Klikk for å se bildet "2 8 3459 Funkis2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 8 3459 Funkis3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 8 3459 Funkis4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "2 8 3459 Funkis5" i full størrelse