Gull

Daniel Bekken

Identitet, avis og musikkvideo ”Screenheads”

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Main Screenheads 0" i full størrelse

Spill video Identitet, avis og musikkvideo ”Screenheads” - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Design og konsept
Daniel Bekken

Fotograf, forfatter, musikk- og videoprodusent
Daniel Bekken

Skole
Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Juryens kommentar

Screenheads handler om en imaginær subkultur der mennesker tror at de bør smelte sammen med det digitale. Prosjektet handler om identitet i sin mest grunnleggende form. Hva betyr det å være menneske? Den visuelle utforskingen av dette konseptet er lysende. Studenten har skapt et eget visuelt og teoretisk univers som portretteres i et fiktivt avisintervju. Valget av medium er ekstra interessant i lyset av krisen trykte formater opplever i dag. Alle aspekter ved prosjektet er fint løst: fra bruken av det store avisformatet, til foto, typografi og RGB-illustrasjoner, så vel som animasjoner og lyd. Det ligger stor ironi i å fremstille en digital subkultur i CMYK og samtidig uttale ting som: «RGB is the mother of all colors» eller «we have two identities in our time. One physical, one digital. We have chosen that our digital self is our true self». Juryen gjør honnør for lidenskapen for detaljer og for foreningen av alskens kategorier innen grafisk design i et så nerdete og vakkert verk.

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Screenheads 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Screenheads 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Screenheads 11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Screenheads13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Screenheads 6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Screenheads 14 Oppstart" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Screenheads 15 Fest" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Screenheads 16" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Screenheads 19" i full størrelse

Klikk for å se bildet "1 13 3138 Screenheads 22 Hjem" i full størrelse