Diplom

Line Marie Moen Syversen, Maria Berg-Leirvåg og Camilla Monrad-Krohn

Ambulance service ”Emergency Care in Bangladesh”

Klikk for å se bildet "3 9 3502 Main Emergycare Service Mainpicture 04 03" i full størrelse

Design
Line Marie Moen Syversen, Maria Berg-Leirvåg og Camilla Monrad-Krohn

Digital rådgiver
Fredrik Scheide / Telenor Digital

Research
Fred Hersch / Telenor Digital

Skole
AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Juryens kommentar

Juryen var imponert over at en så alvorlig og relevant problemstilling blir tatt opp. Det er ofte de enkleste idéene som kan forbedre slike komplekse situasjoner, og dette prosjektet foreslår akkurat det. Her er det digital design med design-thinking og problemløsning i fokus.

Klikk for å se bildet "3 9 3502 Ambulance Driver Digital Working Tool 01 01" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 9 3502 Dispatcher Central Control System 02 02 02" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 9 3502 Dispatcher Controll System 03" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 9 3502 Quote 001" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 9 3502 Sketch Context Ambulance 001" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 9 3502 Sketch Context Dispatcher 001 Jpg 001" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3 9 3502 Sketches Context Ambulances" i full størrelse