Gull

Yokoland

Skriftsnitt "Gata"

Klikk for å se bildet "4112 2" i full størrelse

Spill video Skriftsnitt "Gata" - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Design
Yorel Cayla og Yokoland

Firma
Yokoland
 

Oppdragsgiver
Samferdselsetaten, Oslo kommune

Juryens kommentar

Fin idé å la typografien i de gamle gateskiltene leve videre i nye skilt. Som en dokumentasjon for Oslo og for typografi som fag er det nødvendig at slike typesnitt digitaliseres om de ikke skal gå tapt. Håndverket er grundig og har vært tidkrevende. Designerne har lykkes i å finne essensen og særpreget i gamle skilt. Juryen skulle gjerne sett at typesnittet og detaljene hadde blitt utviklet videre. En viktig jobb for Oslo.

Klikk for å se bildet "4112 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "4112 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "4112 5" i full størrelse