Diplom

Wold/Bruneau

Profilfont "Lava Sans Avec"

Klikk for å se bildet "3931 4" i full størrelse

Design og art direction
Henrik Wold Kraglund og Ludvig Bruneau Rossow

Firma
Wold/Bruneau

Oppdragsgiver
Lavafilm

Juryens kommentar

En bred og leken bokstavsamling med stor spennvidde. Mangfoldet av alternativer gir uendelige muligheter samtidig som helheten ivaretas. Typesnittet er et spennende møte mellom illustrasjon og typografi.

Klikk for å se bildet "3931 2 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3931 4 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3931 3 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "3931 4 1" i full størrelse