Lokallagets rolle er avgjørende for å sikre faglige aktiviteter i regionen. Vi er en aktiv gjeng som får til mange bra sosiale og faglige arrangementer for medlemmer og utøvere i våre fag.

  • Marte Vik Eriksen, leder, trondelag@grafill.no
  • Erlend Kristiansen, økonomiansvarlig
  • Allan Ohr, nestleder
  • Ingrid Blix Dyrseth
  • Line Victoria Tuddenham Haug
  • Mattis Skjevling
  • Hans Erik L. Møller

www.facebook.com/trondelag